?

Log in

inodoro at foro romano - green-light. [entries|archive|friends|userinfo]
idge

[ my life | mendiology ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

inodoro at foro romano [Aug. 25th, 2006|07:51 pm]
idge
[Idge's Traffic Light |naughtygwapo ako.]
[Food for the Ears |Mahirap Magmahal ng Syota ng Iba - APO]

 Photobucket - Video and Image Hosting
yan ang cover ng toilet bowl namin. ASTIG diba?

isang araw lang sa foro romano. nasa dance club ako kaya wala ako diyan. wala akong maisip na mga caption.

Photobucket - Video and Image Hosting
OMG. haha. Si Joshua. Pakyoot.

Photobucket - Video and Image Hosting
BROKEBACK. mwahahahaha.

Photobucket - Video and Image Hosting
their like sugar and coffee. salt and pepper. skyflakes and palaman.

Photobucket - Video and Image Hosting
mga kyoot. 
ansexy ni joshua.

Photobucket - Video and Image Hosting
Di naman masyadong malaki yan? nakabuka man o nakasara, sweet parin kayo.

Photobucket - Video and Image Hosting
milk chocolate + fresh milk + dark chocolate. ansarap.

Photobucket - Video and Image Hosting
'cause men look at the mirror longer than girls do. vainess.

Photobucket - Video and Image Hosting
achi and her smile.

Photobucket - Video and Image Hosting
shocking. mwahahaha. si faye at ang mga fafa niya. 
oo. lahat yan.

Photobucket - Video and Image Hosting
the coffe and the milk.
ansarap tuloy uminom ng kape.

Photobucket - Video and Image Hosting
ang sipon ni robin
ang mata ni faye.

Photobucket - Video and Image Hosting
Green Light is for GO.

Photobucket - Video and Image Hosting
ano kaya ang nagustuhan ni tep dyan? haha.
dyowk.
syempre lahat.

diba minsan masarap din magpakasaya? para di na lang palaging aral, aral, aral. 
kahit onting sandali lang, basta't kasama ang mga kaibigan ay napakasaya ko na.
friends will always be friends
and we'll always be friends. - poreber.

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: robehhn_08
2006-08-25 04:55 pm (UTC)
laki ng ilong ni ROBIN!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: purple_yam
2006-08-26 12:05 pm (UTC)
di ilong. yung butas.

mwahahaha.

dyowk. peace man.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: yell0wheinz
2006-08-25 05:04 pm (UTC)
nice. soooooooo nice. ang gaganda ng mga pikchuuures. hahaha.

antaba KO.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: purple_yam
2006-08-26 12:05 pm (UTC)
di kaya. sexy kaya. ala ANGELICA PANGANIBAN.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: mokay_keyk
2006-08-26 03:22 am (UTC)
haha
haha
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: purple_yam
2006-08-26 12:06 pm (UTC)
hehe
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: mokay_keyk
2006-08-26 06:37 am (UTC)
nga pala ang kyot ng cover ng toilet bowl niyo.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: purple_yam
2006-08-26 12:06 pm (UTC)
mwahahaha. go achi!
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
2008-01-11 08:39 pm (UTC)

Hello.! Happy New Year 2008.!Ïðèâåò.! Ñ íîâûì ãîäîì2008.!Bonjour. ! Bonne annee 200


Hallo.! Gutes Neues Jahr 2008.!
(Reply) (Thread)